Giải Bài 6.27 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhân dịp nghỉ lễ, Việt cùng gia đình đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Họ đi bằng xe khách từ Hà Nội đến thành phố Đồng Hới(Quảng Bình) hết 9+1/4 giờ, sau đó, họ nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục hành trình đi từ thành phố Đồng Hới đến Đà Nẵng hết 5+1/8 giờ. Hỏi gia đình Việt đi hết bao nhiêu thời gian từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Đề bài

Nhân dịp nghỉ lễ, Việt cùng gia đình đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Họ đi bằng xe khách từ Hà Nội đến thành phố Đồng Hới(Quảng Bình) hết \(9\frac{1}{4}\) giờ, sau đó, họ nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục hành trình đi từ thành phố Đồng Hới đến Đà Nẵng hết \(5\frac{1}{8}\) giờ. Hỏi gia đình Việt đi hết bao nhiêu thời gian từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép cộng hỗn số

\(a\frac{b}{c} + d\frac{e}{f} = a + \frac{b}{c} + d + \frac{e}{f}\)

Lời giải chi tiết

Gia đình Việt đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng hết thời gian là:

\(9\frac{1}{4} + 5\frac{1}{8} = 9 + \frac{1}{4} + 5 + \frac{1}{8} = 14\frac{3}{8}\)(giờ)

Chú ý: Ta có thể đổi hỗn số sang phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close