Giải Bài 6.28 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính chu vi của một tam giác biết độ dài các cạnh của tam giác là 2+1/2,3+3/5;4+1/6 cm.

Đề bài

Tính chu vi của một tam giác biết độ dài các cạnh của tam giác là \(2\frac{1}{2},3\frac{3}{5};4\frac{1}{6}\) cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép cộng 3 hỗn số

Tổng độ dài 3 cạnh của tam giác là chu vi của tam giác đó

Lời giải chi tiết

Chu vi của tam giác đó là:

\(2\frac{1}{2} + 3\frac{3}{5} + 4\frac{1}{6} = 10\frac{4}{15}\)(cm)

Chú ý: Ta có thể đổi hỗn số sang phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close