Giải Bài 6.21 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Đề bài

Điền số thích hợp vào bảng sau:

a

\(\dfrac{1}{5}\)

\(\dfrac{12}{17}\)

\(\dfrac{3}{4}\)

\(\dfrac{-7}{30}\)

\(\dfrac{2}{3}\)

b

\(\dfrac{4}{5}\)

\(\dfrac{-21}{17}\)

\(\dfrac{5}{12}\)

\(\dfrac{8}{45}\)

\(\dfrac{5}{4}\)

a+b

 

 

 

 

 

a-b

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép cộng, trừ hai phân số

Lời giải chi tiết

a

\(\dfrac{1}{5}\)

\(\dfrac{12}{17}\)

\(\dfrac{3}{4}\)

\(\dfrac{-7}{30}\)

\(\dfrac{2}{3}\)

b

\(\dfrac{4}{5}\)

\(\dfrac{-21}{17}\)

\(\dfrac{5}{12}\)

\(\dfrac{8}{45}\)

\(\dfrac{5}{4}\)

a+b

1

\(\dfrac{-9}{17}\)

\(\dfrac{7}{6}\)

\(\dfrac{-1}{18}\)

\(\dfrac{23}{12}\)

a-b

\(\dfrac{-3}{5}\)

\(\dfrac{33}{17}\)

\(\dfrac{1}{3}\)

\(\dfrac{-37}{90}\)

\(\dfrac{-7}{12}\)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close