Giải Bài 6.2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số a)(-17) : 8 b)(-8) : (-9)

Đề bài

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

a) (-17) : 8

b) (-8) : (-9)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bị chia tương ứng với tử số của phân số. Số chia tương ứng với mẫu số của phân số.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{-17}{8}\)

b) \(\frac{-8}{-9}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close