Giải Bài 6.3 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là: a)Mét:15 cm; 40 mm b)Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2

Đề bài

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là:

a)Mét:15 cm; 40 mm

b)Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi đơn vị m; m2

Lời giải chi tiết

a)*Ta có: 1 m = 100 cm

Số 15 cm biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m là: \(\frac{15}{100}=\frac{15:5}{100:5}=\frac{3}{20}\)

*Ta có: 1 m = 1000 mm

Số 40 mm biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m là: \(\frac{40}{1000}=\frac{40:40}{1000:40}=\frac{1}{25}\)

b) Ta có: 1 m2 = 10000 cm2

Số 15 cm2 biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m2 là: \(\frac{15}{10000}\)=\(\frac{15:5}{10000:5}\)=\(\frac{3}{2000}\)

*Ta có: 1 m2 = 100 dm2

Số 35 dm2 biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m2 là: \(\frac{35}{100}=\frac{35:5}{100:5}=\frac{7}{20}\)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close