Giải Bài 6.7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn các phân số sau:

Đề bài

Rút gọn các phân số sau:

\(\begin{array}{l}a)\frac{{{2^3}{{.3}^2}}}{{{2^2}{{.3}^3}}}\\b) - \frac{{{{2.3.5}^2}}}{{{3^2}{{.5}^3}}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Triệt tiêu các thừa số giống nhau ở tử số và mẫu số

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{{{2^3}{{.3}^2}}}{{{2^2}{{.3}^3}}} = \frac{{{2^2}{{.2.3}^2}}}{{{2^2}{{.3}^2}.3}} = \frac{2}{3};\\b) - \frac{{{{2.3.5}^2}}}{{{3^2}{{.5}^3}}} =  - \frac{{{{2.3.5}^2}}}{{{{3.3.5}^2}.5}} =  - \frac{2}{{3.5}} =  - \frac{2}{{15}}\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close