Giải Bài 6.9 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tần số của các nốt nhạc tính theo đơn vị Hertz (Hz) được cho như sau: Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Đề bài

Tần số của các nốt nhạc tính theo đơn vị Hertz (Hz) được cho như sau:

Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tần số nốt Đô là tử số, tần số nốt Mi là mẫu số của phân số

Lời giải chi tiết

Phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E) là:

 \(\frac{{264}}{{330}} = \frac{{264:66}}{{330:66}} = \frac{4}{5}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close