Giải Bài 6.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau a) 3/5= 27/45 b) -6/8=-21/28

Đề bài

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

a) \(\frac{3}{5}=\frac{27}{45}\)

b) \(\frac{-6}{8}=\frac{-21}{28}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Nếu a.d=b.c thì \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Lời giải chi tiết

a)Ta có: 3.45=5.27(=135) nên \(\frac{3}{5}=\frac{27}{45}\)

b)Ta có: (-6).28=8.(-21)(=-168) nên \(\frac{-6}{8}=\frac{-21}{28}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close