Giải bài 6 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sự di chuyển của các địa mảng sẽ tác động như thế nào đến việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?

Đề bài

Sự di chuyển của các địa mảng sẽ tác động như thế nào đến việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Sự di chuyển của các mảng có tác động lớn đến việc hình thành bề mặt Trái Đất.

- Khi các địa mảng dịch chuyển sẽ hình thành các dãy núi cao (khi xô vào nhau), hoặc hình thành các dải núi lửa (nếu mảng đại dương xô vào mảng lục địa).

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close