Giải bài 3 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. Vật chất nóng chảy trong lớp man-ti gọi là A. mac-ma. B. dung nham. C. badan. D. núi lửa.

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

Vật chất nóng chảy trong lớp man-ti gọi là

A. mac-ma.

B. dung nham.

C. badan.

D. núi lửa.

Lời giải chi tiết

A. mac-ma.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close