Giải bài 5 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể (1) ... hoặc (2) ... Ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng sẽ hình thành các (3) ..., các (4) ... kèm theo là các hiện tượng (5) ... và (6) ...

Đề bài

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

động đất, dãy núi, xô vào nhau, núi lửa, tách xa nhau, vực sâu

Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể (1) ... hoặc (2) ... Ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng sẽ hình thành các (3) ..., các (4) ... kèm theo là các hiện tượng (5) ... và (6) ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài:

"Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau. Ở đới tiếp giáp giữa các mảng sẽ hình thành các dãy núi, các vực sâu,... kèm theo là các hiện tượng động đất và núi lửa".

Lời giải chi tiết

Trong khi di chuyển, các địa mảng có thể (1) xô vào nhau hoặc (2) tách xa nhau Ở đới tiếp giáp giữa các địa mảng sẽ hình thành các (3) dãy núi, các (4) vực sâu kèm theo là các hiện tượng (5) động đất và (6) núi lửa


HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close