Giải bài 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dùng các dữ liệu dưới đây để hoàn thành sơ đồ theo mẫu.

Đề bài

Hãy dùng các dữ liệu dưới đây để hoàn thành sơ đồ theo mẫu.

a) Về trạng thái

- Rắn

- Quánh dẻo đến rắn

- Lỏng đến rắn

b) Về độ dày

- 5 đến 70 km

- Khoảng 3 400 km

- 2 900 km

c) Về nhiệt độ

- Khoảng 5 000oC

- Càng xuống sâu càng tăng, tối đa đến 1 000oC

- 1 500oC đến 3 700oC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK trang 129 để làm bài.

Lời giải chi tiết

- Vỏ Trái Đất

+ (1) Rắn

+ (2) 5 đến 70 km

+ (3) Càng xuống sâu càng tăng, tối đa đến 1000oC

- Man-ti

+ (4) Quánh dẻo đến rắn

+ (5) 2 900 km

+ (6) 1 500oC đến 3 700oC

- Nhân

+ (7) Lỏng đến rắn

+ (8) Khoảng 3 400 km

+ (9) Khoảng 5 000oC

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close