Giải bài 4 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất (hình 2 trang 130 SGK), hãy: a) Cho biết tên bảy mảng lớn của vỏ Trái Đất. b) Kể tên ba cặp địa mảng xô vào nhau. c) Kể tên ba cặp địa mảng tách xa nhau.

Đề bài

Dựa vào lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất (hình 2 trang 130 SGK), hãy:

Hình 2. Các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất

a) Cho biết tên bảy mảng lớn của vỏ Trái Đất.

b) Kể tên ba cặp địa mảng xô vào nhau.

c) Kể tên ba cặp địa mảng tách xa nhau.

d) Lãnh thổ Việt Nam nằm trong địa mảng nào dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất (hình 2 trang 130 SGK) để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

- Bảy mảng lớn của vỏ Trái Đất:

+ Mảng Thái Bình Dương

+ Mảng Bắc Mỹ

+ Mảng Nam Mỹ

+ Mảng Âu - Á

+ Mảng Phi

+ Mảng Ấn Độ-Ô-xtrây-li-a

+ Mảng Nam Cực

- Ba cặp địa mảng xô vào nhau:

- Ba cặp địa mảng tách xa nhau:

- Việt Nam nằm trong mảng kiến tạo Âu - Á => Đáp án C

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close