Giải Bài 4.20 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 8cm

Đề bài

 Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 8cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b thì có diện tích S=ab; chu vi C=2.(a+b)

Chú ý: a,b có cùng đơn vị

Lời giải chi tiết

Diện tích hình chữ nhật là: 

10. 8 = 80 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật là:

2. (10 + 8) = 2. 18 = 36 (cm)

Vậy diện tích và chu vi của hình chữ nhật lần lượt là 80 cmvà 36cm.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close