Giải Bài 4.21 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một miếng gỗ hình chữ nhật có kích thước một chiều là 8cm, diện tích là 56 cm2 . Tìm kích thước còn lại của miếng gỗ.

Đề bài

Một miếng gỗ hình chữ nhật có kích thước một chiều là 8cm, diện tích là 56 cm2 . Tìm kích thước còn lại của miếng gỗ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b thì có diện tích S=ab. Biết S, a. Tính b

Lời giải chi tiết

Độ dài cạnh còn lại của miếng gỗ hình chữ nhật là:

56: 8 = 7 (cm).

Vậy độ dài cạnh còn lại của miếng gỗ hình chữ nhật là 7cm.

 

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close