Giải Bài 4.22 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích các hình sau: a) Hình vuông có cạnh 5cm; b) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 6cm và 10cm, chiều cao 4cm; c) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 10 cm; d) Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12cm và chiều cao tương ứng bằng 4cm.

Đề bài

Tính diện tích các hình sau:

a) Hình vuông có cạnh 5cm;

b) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 6cm và 10cm, chiều cao 4cm;

c) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 10 cm;

d) Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12cm và chiều cao tương ứng bằng 4cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Hình vuông cạnh a thì S=a2

*Hình thang có độ dài 2 đáy là a, b; chiều cao h thì S=(a+b). h : 2

*Hình thoi có độ dài 2 đường chéo là m,n thì S= \(\frac{1}{2}.m.n\)

*Hình bình hành có độ dài 1 cạnh là a, chiều cao tương ứng là h thì S=a.h

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình vuông là:

52 = 25 (cm2)

b) Diện tích hình thang cân là:

(6 + 10). 4: 2 = 32 (cm2)

c) Diện tích hình thoi là:

 \(\frac{1}{2}. 6. 10\) = 30 (cm2)

d) Diện tích hình bình hành là:

12. 4 = 48 (cm2)

Vậy diện tích hình vuông, hình thang cân, hình thoi, hình bình hành lần lượt là 25 cm2; 32 cm2; 30 cm2; 48 cm2.

 

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close