Giải Bài 4.25 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta thiết kế viên đá lát vườn hình lục giác đều bằng cách ghép các viên đá hình thang cân lại với nhau (như hình bên). Mỗi viên đá hình thang cân có hai đáy là 10cm và 20cm, chiều cao 8,6 cm. Hỏi viên đá lát hình lục giác đều được tạo thành có diện tích bao nhiêu? (Biết rằng diện tích mạch ghép không đáng kể).

Đề bài

Người ta thiết kế viên đá lát vườn hình lục giác đều bằng cách ghép các viên đá hình thang cân lại với nhau (như hình bên). Mỗi viên đá hình thang cân có hai đáy là 10cm và 20cm, chiều cao 8,6 cm. Hỏi viên đá lát hình lục giác đều được tạo thành có diện tích bao nhiêu? (Biết rằng diện tích mạch ghép không đáng kể).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình thang có 2 đáy là a,b; chiều cao h là S= \(\frac{1}{2}.(a+b).h\)

Lời giải chi tiết

Diện tích mỗi viên đá hình thang cân là:

\(\frac{1}{2}.(10+20).8,6\)= 129 (cm2)

Vì viên đá lát hình lục giác đều được tạo thành từ 8 viên đá hình thang cân giống nhau nên diện tích viên đá lát hình lục giác đều là:

129. 8 = 1 032 (cm2)

Vậy diện tích viên đá lát hình lục giác đều là 1 032 cm2.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close