Giải Bài 4.28 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người dự định lát đá và trồng cỏ xen kẽ cho sân của một ngôi nhà. Sân có dạng hình chữ nhật kích thước 20m x 30m. Người ta dùng 1 400 viên đá lát hình vuông cạnh 60 cm để lát, diện tích còn lại dùng để trồng cỏ. Hỏi cần phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để trồng cỏ, biết giá mỗi mét vuông cỏ là 30 000 đồng?

Đề bài

Một người dự định lát đá và trồng cỏ xen kẽ cho sân của một ngôi nhà. Sân có dạng hình chữ nhật kích thước 20m x 30m. Người ta dùng 1 400 viên đá lát hình vuông cạnh 60 cm để lát, diện tích còn lại dùng để trồng cỏ. Hỏi cần phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để trồng cỏ, biết giá mỗi mét vuông cỏ là 30 000 đồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Lưu ý cùng đơn vị đo

*Chi phí trồng cỏ= Diện tích cỏ. Giá trồng

*Diện tích sân= diện tích cỏ + diện tích đá lát

Lời giải chi tiết

Đổi 60 cm = 0,6 m 

Diện tích sân là:

20. 30 = 600 m2

Diện tích một viên đá lát hình vuông là:

0,6 . 0,6 = 0,36 m2

Diện tích phần đá lát sân là:

0, 36. 1 400 = 504 m2

Diện tích phần đất để trồng cỏ là:

600 – 504 = 96 m2

Chi phí bỏ ra để trồng cỏ là:

96. 30 000 = 2 880 000 (đồng)

Vậy chi phí bỏ ra để trồng cỏ là 2 880 000 đồng.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close