Giải Bài 4.24 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn có hình dạng và kích thước như Hình 4.20.

Đề bài

Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn có hình dạng và kích thước như Hình 4.20.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hình thành các hình đặc biệt đã biết công thức tính diện tích

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ta có thể chia mảnh vườn thành hai hình gồm 1 hình vuông cạnh bằng 6m và 1 hình chữ nhật như sau:

Diện tích hình vuông BGFA là:

6. 6 = 36 (m2)

Chiều rộng hình chữ nhật CDEG là:

6 – 4 = 2 (m)

Diện tích hình chữ nhật CDEG là:

4. 2 = 8 (m2)

Diện tích mảnh vườn là:

36 + 8 = 44 (m2)

Chu vi của mảnh vườn là:

8 + 6 + 6 + 4 + 2 + 2 = 28 (m)

Vậy chu vi và diện tích của mảnh vườn lần lượt là 28 m và 44 m2.

Cách 2: Ta có thể kẻ thêm để được hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh là 6 m và 8 m

Độ dài cạnh EF là:

6 – 4 = 2 (m)

Độ dài cạnh DE là:

8 – 6 = 2 (m)

Diện tích hình vuông EDGF là:

2. 2 = 4 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCG là:

6.8 = 48 (m)

Diện tích của mảnh vườn là:

48 – 4 = 44 (m2)

Chu vi của mảnh vườn cũng chính bằng chu vi hình chữ nhật ABCG và là:

2.(8+6) = 28 (m)

Vậy chu vi và diện tích của mảnh vườn lần lượt là 28 m và 44 m2.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close