Giải Bài 4.27 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sân nhà bà Thu hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 9m. Bà Thu mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0,6m để lát sân. Biết rằng mỗi thùng có 5 viên gạch. Hỏi bà Thu cần mua bao nhiêu thùng gạch để đủ lát sân?

Đề bài

Sân nhà bà Thu hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 9m. Bà Thu mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0,6m để lát sân. Biết rằng mỗi thùng có 5 viên gạch. Hỏi bà Thu cần mua bao nhiêu thùng gạch để đủ lát sân?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích sân= diện tích 1 viên. Số viên

+Tính diện tích sân

+Tính diện tích 1 viên

Lời giải chi tiết

Diện tích sân nhà bà Thu là:

15. 9 = 135 (m2)

Diện tích một viên gạch lát nền hình vuông là:

0,6. 0,6 = 0,36 (m2)

Số viên gạch cần dùng để lát sân là:

135: 0,36 = 375 (viên)

Số thùng gạch cần mua là:

375: 5 = 75 (thùng)

Vậy bà Thu cần mua 75 thùng gạch để lát sân.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close