Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 9 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Từ đoạn tư liệu dưới đây, em có nhận xét gì về vai trò của lịch sử? Sử để ghi chép việc mà việc thì hay hoặc dở đều làm gương để răn dạy đời sau

Đề bài

Từ đoạn tư liệu dưới đây, em có nhận xét gì về vai trò của lịch sử?

 

"sử để ghi chép việc, mà việc thì hay hoặc dở đều làm gương để răn dạy đời sau

Sử phải tỏ rõ được sự phải trái, công bằng, yêu, ghét, vì lời khen của sử còn vinh dự hơn áo đẹp vua ban, lời chê của sử còn nghiêm khắc hơn búa rìu, sử thực là cái cân, cái gương của muôn đời."

(Theo Đại Việt sử kí toàn thư, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, 1972)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào vốn hiểu biết của em và tư duy theo quan điểm của em. 

Lời giải chi tiết

Từ đoạn tư liệu cho thấy lịch sử phản chiếu các sự việc đã xảy ra, lịch sử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan. Bên cạnh đó, không thể thiếu vai trò của lịch sử, nó là tấm gương để răn dạy đời sau, giúp người đời sau tự rút ra những bài học kinh nghiệm. Sử là cái gương cho muôn đời.

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close