Giải bài 3- Phần Trắc nghiệm- trang 8 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép nguồn sử liệu ở cột A với khái niệm, ý nghĩa ở cột B sao cho phù hợp. 1. Tư liệu hiện vật a. Những di tích, đồ vật của người xưa còn được giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất.

Đề bài

Hãy ghép nguồn sử liệu ở cột A với khái niệm, ý nghĩa ở cột B sao cho phù hợp.

1. Tư liệu hiện vật

 

a. Những di tích, đồ vật của người xưa còn được giữ lại trong lòng đất hay trên mặt đất.

b. Những bản ghi, sách vở chép tay hay được in, khắc trên giấy, gỗ, đá.

2. Tư liệu truyền miệng

c. Những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này sang đời khác bằng nhiều hình thức khác nhau.

d. Không cho biết chính xác về địa điểm và thời gian, nhưng phần nào phản ánh hiện thực lịch sử.

 

3. Tư liệu chữ viết

e. Là những tư liệu “câm”, nhưng cho biết khá cụ thể và trung thực về đời sống vật chất và phần nào đời sống tinh thần của người xưa.

g. Cho biết tương đối đầy đủ về các mặt của cuộc sống, nhưng thường mang ý thức chủ quan của tác giả tư liệu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK 

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close