Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 9 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết những tư liệu lịch sử dưới đây thuộc loại sử liệu nào? Vì sao?

Đề bài

Hãy cho biết những tư liệu lịch sử dưới đây thuộc loại sử liệu nào? Vì sao?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để phân loại

Lời giải chi tiết

Chùa một cột (a) và Bình gốm hoa nâu thời Trần (d) vừa là tư liệu hiện vật vừa là tư liệu gốc vì nó là hiện vật vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Sự tích bánh trưng bánh dày là tư liệu truyền miệng vì đó là câu chuyện được lưu truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác.

Bản dịch chiếu dời đô là tư liệu chữ viết vì đó là bản Chiếu dời đô được vua Lý THái Tổ viết, được người đời sau dịch lại

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close