Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 9 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Các nguồn sử liệu có ý nghĩa như thế nào trong việc tìm hiểu lịch sử?

Đề bài

Các nguồn sử liệu có ý nghĩa như thế nào trong việc tìm hiểu lịch sử?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào SGK để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết

Mỗi nguồn sử liệu đều cho biết hoặc tái hiện lại một phần cuộc sống trong quá khứ. Nếu tìm được nhiều loại tư liệu thì có thể phục dựng lại quá khứ một cách đầy đủ hơn.

- Tư liệu vật chất cho ta biết cụ thể và trung thực về đời sống vật chất và phần nào đời sống tinh thần của người xưa

- Tư liệu chữ viết cung cấp tương đối đầy đủ về đời sống con người

- Tư liệu truyền miệng thì phản ánh phần nào hiện thực lịch sử

- Tư liệu gốc cung cấp đầy đủ thông tin đầu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kì lịch sử nào đó. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close