Giải bài 2- Phần trắc nghiệm- trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Các nhà sử học chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về hiện vật, sự kiện, nhân vật lịch sử,... để phục dựng lại lịch sử. B. Các nhà sử học dựa vào các nến văn hoá khảo cổ để phục dựng lại lịch sử.

Đề bài

Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử.

A. Các nhà sử học chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về hiện vật, sự kiện, nhân vật lịch sử,... để phục dựng lại lịch sử.

B. Các nhà sử học dựa vào các nền văn hoá khảo cổ để phục dựng lại lịch sử.

C. Các nhà sử học dựa vào các nguồn sử liệu: hiện vật, chữ viết, truyền miệng, gốc,... để phục dựng lại lịch sử.

D. Các nhà sử học phục dựng lại lịch sử mà không cần dựa vào các công trình nghiên cứu của các nhà địa chất học, sinh vật học, động vật học.

E. Tư liệu gốc là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết lịch sử.

G. Tư liệu gốc là những đồ vật của người xưa còn được lưu giữ.

H. Tư liệu gốc là những thông tin đấu tiên và trực tiếp về sự kiện hoặc thời kì lịch sử nào đó.

I. Tư liệu gốc là những di tích, danh thẳng thiên nhiên, công trình kiến trúc của người xưa còn được bảo tồn đến ngày nay. 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK đã được học. 

Lời giải chi tiết

- Câu đúng về nội dung lịch sử là: B, C, G, H, I

B. Các nhà sử học dựa vào các nền văn hoá khảo cổ để phục dựng lại lịch sử.

C. Các nhà sử học dựa vào các nguồn sử liệu: hiện vật, chữ viết, truyền miệng, gốc,... để phục dựng lại lịch sử.

- Câu sai về nội dung lịch sử là: A, D, E

A. Các nhà sử học chỉ cần dựa vào phán đoán của mình về hiện vật, sự kiện, nhân vật lịch sử,... để phục dựng lại lịch sử.

=>  Để phục dựng lại lịch sử, các nhà sử học cần dựa vào các tư liệu lịch sử như: tư liệu chữ viết, tư liệu hiện vật, tư liệu truyền miệng…

D. Các nhà sử học phục dựng lại lịch sử mà không cần dựa vào các công trình nghiên cứu của các nhà địa chất học, sinh vật học, động vật học.

=> Các nhà Sử học khi phục dựng lại lịch sử rất cần tham khảo các công trình nghiên cứu của các ngành khoa học khác để có một cái nhìn toàn diện về bối cảnh lịch sử.

E. Tư liệu gốc là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết lịch sử.

=> Tư truyền miệng là những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết lịch sử.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close