Giải Bài 3.9 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: +25; -18; 472; - 9 853. Em có nhận xét gì về phần số tự nhiên của hai số đối nhau?

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: +25; -18; 472; - 9 853. Em có nhận xét gì về phần số tự nhiên của hai số đối nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên và số đối của nó có cùng phần số tự nhiên, phần dấu trái nhau

Lời giải chi tiết

Ta có

Số nguyên

+25

-18

472

-9 853

Số đối của nó

-25

+18

-472

+9 853

Nhận xét: Hai số đối nhau thì có phần số tự nhiên giống nhau.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close