Giải Bài 3.10 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phải chọn y là một số nguyên âm hay nguyên dương để: a) -y là một số nguyên âm? b) -y là một số nguyên dương?

Đề bài

Phải chọn y là một số nguyên âm hay nguyên dương để:

a) -y là một số nguyên âm?

b) -y là một số nguyên dương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a là số nguyên âm thì –a là số nguyên dương

Lời giải chi tiết

a) Để -y là một số nguyên âm thì y là số nguyên dương.

b) Để -y là một số nguyên dương thì y là số nguyên âm.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close