Giải Bài 3.14 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 27 538 – 12 473 b) 6 591 – (-386).

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) 27 538 – 12 473

b) 6 591 – (-386).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Ta có: a – (-b)  = a + b

Lời giải chi tiết

a) 27 538 – 12 473 = 15 065.

b) 6 591 – (-386) = 6 591 + 386 = 6 977.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close