Giải Bài 3.16 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào một ngày tháng Một ở Moscow (Liên Bang Nga), ban ngày nhiệt độ là -7oC. Hỏi nhiệt độ đêm hôm đó là bao nhiêu nếu nhiệt độ giảm 2oC.

Đề bài

Vào một ngày tháng Một ở Moscow (Liên Bang Nga), ban ngày nhiệt độ là -7oC. Hỏi nhiệt độ đêm hôm đó là bao nhiêu nếu nhiệt độ giảm 2oC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trừ 2 số nguyên

Lời giải chi tiết

Nếu nhiệt độ giảm \(2^0 C\) thì nhiệt độ đêm hôm đó ở Moscow là:

-7 – 2 = (-7) + (-2) = - (7 + 2) = \(-9^0 C\)

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó là \(-9^0 C\)

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close