Giải Bài 3.12 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 1 238 + (- 1 328) b) (- 3 782) + (- 1 031)

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) 1 238 + (- 1 328)

b) (- 3 782) + (- 1 031)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

+ Muốn cộng 2 số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu – trước kết quả

Lời giải chi tiết

a) 1 238 + (- 1 328) = - (1 328 – 1 238) = -90.

b) (- 3 782) + (- 1 031) = - (3 782 + 1 031) = - 4 813.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close