Giải Bài 3.13 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 8 294 + (-56 946) b)(-15 778) + 335 925

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) 8 294 + (-56 946)

b)(-15 778) + 335 925

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

Lời giải chi tiết

a) 8 294 + (-56 946) = - (56 946 – 8 294) = - 48 652

b) (-15 778) + 335 925 = 335 925 – 15 778 = 320 147.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close