Giải Bài 3.7 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh hai số: – 46 789 và – 45 999.

Đề bài

So sánh hai số: – 46 789 và – 45 999.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a, b là 2 số nguyên dương và a>b thì –a<-b

Lời giải chi tiết

Ta đi so sánh 46 789 với 45 999

So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải, ta thấy ở hàng chục nghìn giống nhau cùng là chữ số 4, ở hàng nghìn ta thấy 6 > 5 nên 46 789 > 45 999.

Do đó – 46 789 < – 45 999.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close