Giải Bài 3.4 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu diễn các số sau trên cùng một trục số: 4; -4; -6; 6; -1; 1.

Đề bài

Biểu diễn các số sau trên cùng một trục số: 4; -4; -6; 6; -1; 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với n dương thì

+Điểm biểu diễn số n là điểm nằm sau gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n

+Điểm biểu diễn số -n là điểm nằm trước gốc O và cách gốc O một khoảng bằng n

Lời giải chi tiết

Các số -6; -4; -1; 1; 4; 6 lần lượt được biểu diễn bởi các điểm A, B, C, D, E, F.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close