Giải Bài 3.5 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử một con kiến bò trên một trục số gốc O có chiều dương là chiều từ trái sang phải, chiều ngược lại là chiều âm và giả sử nó đi được 16 đơn vị thì dừng lại. Hỏi trong mỗi trường hợp sau, con kiến dừng lại ở điểm nào trên trục số? a) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều dương; b) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều âm.

Đề bài

Giả sử một con kiến bò trên một trục số gốc O có chiều dương là chiều từ trái sang phải, chiều ngược lại là chiều âm và giả sử nó đi được 16 đơn vị thì dừng lại. Hỏi trong mỗi trường hợp sau, con kiến dừng lại ở điểm nào trên trục số?

a) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều dương;

b) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều âm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Đi từ gốc O theo chiều dương thì dừng ở điểm biểu diễn số dương    

+Đi từ gốc O theo chiều âm thì dừng ở điểm biểu diễn số âm

Lời giải chi tiết

a) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều dương, nó đi được 16 đơn vị thì con kiến dừng lại ở điểm 16 trên trục số.

b) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều âm, nó đi được 16 đơn vị thì con kiến dừng lại ở điểm -16 trên trục số.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close