Giải Bài 3.2 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng. Em hiểu thế nào về tin nhắn đó?

Đề bài

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng. Em hiểu thế nào về tin nhắn đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay đổi số dư –a đồng là tài khoản đã bị trừ a đồng

Lời giải chi tiết

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng được hiểu là tài khoản của ông Tám đã bị trừ 210 800 đồng.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close