Giải Bài 3.42 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

Đề bài

Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các ước của 15 rồi tìm hai ước có tổng bằng -4.

Lời giải chi tiết

Các ước của 15 là: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15

Ta thấy: (-5) + 1 = (-1) + (-3) = -4

Vậy hai ước có tổng bằng -4 là: -5 và 1 hoặc -1 và -3

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close