Giải Bài 3.40 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42, -50; b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Đề bài

a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42, -50;

b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Khi a \( \vdots \) b (\(a,b \in \mathbb{Z},\,\,b \ne 0\)), ta còn gọi a là một bội của b và b là một ước của a.

+ Số m được gọi là ước chung của a và b nếu m vừa là ước của a, vừa là ước của b

Lời giải chi tiết

a) Các ước của 30 là: -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

    Các ước của 42 là: -42; -21; -14; -7; -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

    Các ước của -50 là: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50

b) Các ước chung của 30 và 42 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close