Giải Bài 3.39 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính các thương: a) 297 :(-3);b) (-396): (-12);c) (-600): 15.

Đề bài

Tính các thương:

a) 297 :(-3);

b) (-396): (-12);

c) (-600): 15.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dấu của thương

 (-) : (-) = (+)

(+) : (-) = (-)

(-) : (+) = (-)

Lời giải chi tiết

a) 297 : (-3) = -99

b) (-396) : (-12) = 33

c) (-600) : 15 = -40

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close