Giải Bài 3.41 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử

Đề bài

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử

M = \({\rm{\{ }}x \in \mathbb{Z}|x \vdots 4\,\)và \( - 16 \le x < 20\} \).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các bội của 4 lớn hơn hoặc bằng 16 và nhỏ hơn 20.

Lời giải chi tiết

M = {-16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16}.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close