Giải Bài 3.1 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Diễn đạt lại thông tin sau mà không dùng số âm: “Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là – 65 m”.

Đề bài

Diễn đạt lại thông tin sau mà không dùng số âm: “Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là – 65 m”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ cao a (m) là số âm được hiểu là a (m) dưới mực nước biển

Lời giải chi tiết

Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là 65 m dưới mực nước biển.

Lời giải hay

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close