Giải bài 3 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy xác định độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối của một số địa điểm. a) Đối với điểm A: - Độ cao tuyệt đối của điểm A - Độ cao tương đối của điểm A so với điểm B - Độ cao tương đối của điểm A so với điểm C b) Đối với điểm B: - Độ cao tuyệt đối của điểm B - Độ cao tương đối của điểm B so với điểm C

Đề bài

Dựa vào hình vẽ dưới đây, hãy xác định độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối của một số địa điểm.

a) Đối với điểm A:

- Độ cao tuyệt đối của điểm A

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm B

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm C

b) Đối với điểm B:

- Độ cao tuyệt đối của điểm B

- Độ cao tương đối của điểm B so với điểm C

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ cao tuyệt đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một địa điểm so với mực nước biển trung bình.

- Độ cao tương đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm ở trên cao so với một điểm khác ở dưới thấp.

Lời giải chi tiết

a) Đối với điểm A:

- Độ cao tuyệt đối của điểm A: 4 000 m.

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm B: 1 500 m.

- Độ cao tương đối của điểm A so với điểm C: 2 500 m.

b) Đối với điểm B:

- Độ cao tuyệt đối của điểm B: 2 500 m.

- Độ cao tương đối của điểm B so với điểm C: 1 000 m.

HocTot.Nam.Name.Vn

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close