Giải bài 7 trang 30 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta. - Tên ba đỉnh núi - Tên ba đồng bằng - Tên ba cao nguyên

Đề bài

Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.

- Tên ba đỉnh núi

- Tên ba đồng bằng

- Tên ba cao nguyên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam hoặc bản đồ địa hình Việt Nam để làm bài.

Lời giải chi tiết

- Tên ba đỉnh núi: Phan-xi-păng, Pu-ta-leng, Ngọc Linh.

- Tên ba đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Nghệ An.

- Tên ba cao nguyên: Đồng Văn, Mộc Châu, Lâm Viên.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close