Giải bài 4 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Đỉnh núi cao nhất nước ta có độ cao 3 143 m. Em hãy cho biết tên của đỉnh núi đó. b) Độ cao của các đỉnh núi ghi trên bản đồ là độ cao tuyệt đối hay độ cao tương đối.

Đề bài

a) Đỉnh núi cao nhất nước ta có độ cao 3 143 m. Em hãy cho biết tên của đỉnh núi đó.

b) Độ cao của các đỉnh núi ghi trên bản đồ là độ cao tuyệt đối hay độ cao tương đối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Độ cao tuyệt đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một địa điểm so với mực nước biển trung bình.

- Độ cao tương đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm ở trên cao so với một điểm khác ở dưới thấp.

Lời giải chi tiết

a) Đỉnh núi cao nhất nước ta là đỉnh Phan-xi-păng.

b) Độ cao của các đỉnh núi ghi trên bản đồ là độ cao tuyệt đối.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close