Giải bài 8 trang 31 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào lược đồ khoáng sản Việt Nam dưới đây: a) Sắp xếp các khoáng sản trong bảng chú giải vào các nhóm theo mẫu sau: b) Cho biết các địa điểm dưới đây có các loại khoáng sản nào. - Lào Cai - Cao Bằng - Thái Nguyên - Quảng Ninh - Thạch Khê (Hà Tĩnh) - Bồng Miêu (Quảng Nam) - Lâm Đồng

Đề bài

Dựa vào lược đồ khoáng sản Việt Nam dưới đây:

a) Sắp xếp các khoáng sản trong bảng chú giải vào các nhóm theo mẫu sau:

b) Cho biết các địa điểm dưới đây có các loại khoáng sản nào.

- Lào Cai

- Cao Bằng

- Thái Nguyên

- Quảng Ninh

- Thạch Khê (Hà Tĩnh)

- Bồng Miêu (Quảng Nam)

- Lâm Đồng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ khoáng sản Việt Nam và kiến thức đã học để làm bài.

Lời giải chi tiết

a)

b) Khoáng sản ở các địa điểm:

- Lào Cai: a-pa-tit, đồng.

- Cao Bằng: thiếc, mangan.

- Thái Nguyên: bô-xít.

- Quảng Ninh: than đá, than bùn.

- Thạch Khê (Hà Tĩnh): sắt.

- Bồng Miêu (Quảng Nam): vàng.

- Lâm Đồng: bô-xít.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close