Giải bài 5 trang 30 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Đề bài

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học về đồng bằng và cao nguyên để hoàn thành bài tập.

- Cao nguyên là vùng đất tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, thường cao trên 500 m so với mực nước biển, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách so với vùng đất xung quanh.

- Đồng bằng là dạng địa hình thấp có bề mặt khá bằng phẳng hoặc gợn sóng, có thể rộng tới hàng triệu km2. Độ cao của hầu hết các đồng bằng là dưới 200 m so với mực nước biển.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close