Giải bài 2 trang 29 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào các đặc điểm đã nêu ở câu 1, hãy vẽ hình thể hiện một quả núi và một quả đồi.

Đề bài

Dựa vào các đặc điểm đã nêu ở câu 1, hãy vẽ hình thể hiện một quả núi và một quả đồi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào đặc điểm trong bảng trên và các hình ảnh sau đây để vẽ hình một quả núi và một quả đồi vào vở.

Hình 1. Quang cảnh vùng núi An-pơ ở Thụy Sỹ

Hình 2. Quang cảnh vùng đồi ở Việt Nam

Lời giải chi tiết

Học sinh tự vẽ hình thể hiện một quả núi và một quả đồi vào vở.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close