Giải bài 1.4 trang 7 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hình 4. Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) (trang 12, SGK) thuộc loại tư liệu nào? A. Tư liệu hiện vật. B. Tư liệu truyền miệng.

Đề bài

 Hình 4. Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) (trang 12, SGK) thuộc loại tư liệu nào?

A. Tư liệu hiện vật.                                       B. Tư liệu truyền miệng.

C. Tư liệu chữ viết.                                       D. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức SGK trang 12

Tấm bia tiến sĩ là những tấm bia đá, trên đó khắc thông tin những vị Tiến sĩ thời Lê Trung Hưng.

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng là D. 

Những tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) (trang 12, SGK) thuộc loại tư liệu hiện vật và chữ viết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close