Giải Bài 1.29 trang 15 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh: a) 21 + 369 + 79; b) 154 + 87 + 246

Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép cộng để tính nhanh:

a) 21 + 369 + 79;              

b) 154 + 87 + 246

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để ghép những số hạng có tổng “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) lại với nhau

Lời giải chi tiết

a) 21 + 369 + 79 = (21 + 79) + 369 = 100 + 369 = 469

b) 154 + 87 + 246 = (154 + 246) + 87 = 400 + 87 = 487

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close