Giải Bài 1.31 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng một số: a) 197 + 2 135; b) 1 989 + 74

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng một số:

a) 197 + 2 135;          b) 1 989 + 74

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Thêm vào số hạng này và bớt ở số hạng kia cùng 1 số, sao cho số sau khi được thêm( hay bớt) là số “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..)

+ Số được thêm(bớt) nên được căn cứ vào số hạng gần tròn chục, tròn trăm,…

Lời giải chi tiết

a) 197 + 2 135 = (197 + 3) + (2 135 – 3) = 200 + 2 132 = 2 332.

b) 1 989 + 74 = (1 989 + 11) + (74 – 11) = 2 000 + 63 = 2 063.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close