Giải Bài 1.34 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính tổng: a) 215 + 217 + 219 + 221 + 223; b) S = 2. 10 + 2. 12 + 2. 14 + … + 2. 20

Đề bài

Tính tổng:

a) 215 + 217 + 219 + 221 + 223;

b) S = 2. 10 + 2. 12 + 2. 14 + … + 2. 20

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để ghép những số hạng có tổng “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) lại với nhau

+ Định nghĩa phép nhân.

Lời giải chi tiết

a) 215 + 217 + 219 + 221 + 223

= 215 + (217 + 223) + (219 + 221)

= 215 + 440 + 440 

= 215 + (440 + 440)

= 215 + 880

= 1 095

a)      *Cách 1:

   S = 2. 10 + 2. 12 + 2. 14 + … + 2. 20

       = 10 + 10 +12 +12 + 14 + 14 + 16 +16 + 18 +18 +20 + 20       

       = (10+20) + (12 + 18 ) + (14 +16) + (16 +14) + (18 +12) + (20 +10)

       = 30 + 30 +30 + 30 +30 +30

       = 30. 6

       = 180

*Cách 2:

    S = 2. 10 + 2. 12 + 2. 14 + … + 2. 20

       = 2. 10 + 2. 12 + 2. 14 + 2. 16 + 2. 18 + 2. 20

       = 20 + 24 + 28 + 32 + 36 + 40

       = (20 + 40) + (24 + 36) + (28 + 32)

       = 60 + 60 + 60

       = 120 + 60

       = 180

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close